onsdag den 28. november 2012

Oskar


Ringnr: 12 TOPNP 67
Klækket: August 2012
Køn: 1.0
Varietet: Dobbeltfaktor Dansk Dominant Kobolt
Mor: Gulmasket kobolt Dansk Dominant
Far: Isabel kobolt eller viol Dansk Dominant

Han er en god far og får fine unger

Pris 100 kr
søndag den 25. november 2012

Dyrlæge Steensborg om burstørrelse:


 "Vi skal have fugl. Findes der krav til burstørrelse?
 

Svar
Nej - det gør der mærkværdigvis ikke. Principielt kan ingen fugl få for meget plads!

Efter min mening er minimumskravene, at bure skal være minimum ca. 2 vingefang brede og det dobbelte lange. Højden betyder knapt så meget. Køb altid aflange bure i stedet for f.eks. runde og høje. Fugle flyver frem og tilbage - de hopper ikke lodret op og ned. Husk i øvrigt at ingen fugl er skabt til at sidde alene og specielt ikke i et lille bur.  Burfugle har det ofte værre end burhøns."


Med Venlig Hilsen

Steensborg
Dyrlæge

lørdag den 24. november 2012

Landsorganisationen Danske Fugleforeningers indlæg om undulater


Undulat

Undulater (Melopsittacus undulatus) er små, strømlinede papegøjer (tilhører familien Psittacidae ), der gennemsnitligt bliver 18-20 cm lange. De er udbredt over hele Australien, hvor de lever i middeltørre til let fugtige områder.

Den vilde undulat findes kun i farvevarianterne grøn eller grønlig med gult hoved, men man har i tidens løb fremavlet mange andre farvevarianter, bl.a. kan man få ensfarvede blå, gule eller hvide undulater i dyrehandlen

Sociale behov/floksammensætning

I naturen er undulater udprægede flokdyr, og de skal derfor holdes to eller flere sammen. Ønsker man ikke æg og unger, kan to hanner fint gå sammen, mens hunner godt kan være lidt mere stridbare overfor hinanden. I så fald skal de selvfølgelig ikke holdes sammen.

Selvom man har to undulater, kan de godt blive tamme. Start eventuelt med at anskaffe én undulat, du kan gøre tam. Når det er sket, anskaffes en mere. Jo yngre undulaterne er, jo nemmere er det at gøre dem tamme.

Fodring:

Det har førhen været almindeligt at bruge grit i form af sand/grus som bundlag i bure til stuefugle.

Der er dog flere grunde til, at man er begyndt at gå bort fra dette.

Grit i form af uopløseligt grus/sand/småsten er generelt ikke nødvendigt for papegøjer (ordenen Psittaciformes), der afskaller frøene med næbbet, inden de sluger dem. Tværtimod er der efterhånden en del, der tyder på, at uopløseligt grit i visse tilfælde kan ophobes i muskelmaven (kråsen) på papegøjerne, hvilket kan forårsage forstoppelse, der kan være yderst farlig for fuglenes helbred. Dette gælder især for de større papegøjer som f.eks. amazonpapegøjer og nymfeparakitter.

Til mindre papegøjer såsom undulater og spurvefugle som f.eks. kanariefugle og pragtfinker kan man give en smule grit én gang ugentligt. Brug helst organisk/kalkholdigt grit i form af sepiaskaller og østersskaller (varmebehandlede strandskaller, fås i dyrehandler), der ikke giver samme risiko for forstoppelse og kan virke som kalktilskud, samtidig med at det giver en sund aktivering af fuglene, når de bearbejder skallerne. Østersskallerne må gerne være tilsat lidt trækul, der i små, kontrollerede mængder kan gavne fordøjelsen.

Undulater er små dyr, der hurtigt kan sulte, og skal derfor altid have adgang til frisk foder hele døgnet rundt.

Som grundfoder kan man give en undulatblanding (speciel frøblanding). Suppler med frugt og grønt (se nedenstående).

I de senere år er det blevet muligt at købe færdiglavet pelleteret foder (foder i pilleform) til brug som supplerende grundkost til stuefugle. Fordelen ved dette foder som grundkost er, at det på forhånd er afstemt efter fuglens ernæringsmæssige behov for forskellige næringsstoffer, vitaminer og mineraler, hvilket hjælper til at sikre, at ens fugle altid får dækket disse behov. Til sammenligning kan frøblandinger i nogle tilfælde være for energirige/fedende og har ofte ikke den korrekte afbalancering af de forskellige vitaminer og mineraler, som er nødvendige for fuglene.

Har man fugle, der ikke har fået pelleteret foder før, og man ønsker at skifte dem over på dette, skal det ske gradvist, og det kan være nødvendigt at lokke fuglene til at spise det nye foder med små fif/teknikker i starten. Nogle fugle er vanedyr, når det kommer til kosten, og kan i begyndelsen være meget stædige med at afvise nye fødeemner, der ikke lige er godbidder. Man kan evt. rådføre sig med dyrlægen eller dyrehandleren, når man køber det pelleterede foder.

Pillerne kan fås i nogle dyrehandler og hos dyrlæger og fås i forskellige pille-størrelser, passende til de forskellige slags fugle. Suppler hver dag med frø, grønt og frugt.

Såfremt man fodrer med pelleteret foder, vil den rette vægtmæssige balance mellem fodergrupperne være: Ca. 30 % frøblanding, 40 % frugt og grønt og 30 % pillefoder.

Af grønt og frugt kan man give revne æbler og gulerødder samt salatblade, mælkebøtte, fuglegræs og agurk. Alt grønt bør være økologisk/usprøjtet. Mælkebøtteblade og fuglegræs findes som »ukrudt« i haver og vejkanter. Pas på, at der ikke er brugt sprøjtemidler eller er meget bilos de steder, hvor det plukkes. Alternativt kan man give »kattegræs« (fås i dyrhandler). Giv ikke avocado eller kartofler, da de indeholder stoffer, der er giftige for fuglene.

Bland aldrig vådt foder som frugt og grøntsager med tørt foder som frø, pelleteret foder osv., for hvis det tørre foder begynder at mugne (og det gør det hurtigt, hvis det bliver fugtigt), kan det være meget giftigt for fuglen at spise. Fodr derfor med frø, grønt/frugt og evt. pelleteret foder i tre separate skåle. Frø bør altid opbevares i pakker/poser af papir, da indpakning i plast kan medføre, at frøene mister næringsværdi. Samtidig risikerer man at lukke fugt ind til frøene, så der kan dannes mug/svampesporer. Skålen med undulatblanding blæses ren for tomme frøskaller (gøres udendørs) og fyldes op hver dag.

Som kalktilskud kan man en gang om ugen give lidt varmebehandlede strandskaller, gerne tilsat trækul, der gavner fordøjelsen (produktet fås i dyrehandler). Kalkblokke eller sepiaskaller er også velegnede som kalktilskud.

Én gang om ugen gives et par dråber torskelevertran i undulatblandingen. Levertran er rigt på vitamin D, der hjælper fuglene med optagelse af kalk (som skal bruges til knogler, ved æglægning mv.).

Undulater kan tilbydes lidt proteintilskud i form af æggefoder, der består af sammenblandet hårdkogt æg og rasp, halvt af hvert. Giv en spiseskefuld af blandingen, én gang om ugen sammen med grundfoderet. Kan også købes i en dyrehandel.

Rent drikkevand gives dagligt i en skål eller drikkekar, evt. via et pumpeglas, da vandet ikke bliver så hurtigt beskidt i disse.

Burindretning

To undulater har behov for et bur på mindst 60 x 30 x 55 cm (længde x bredde x højde), men helst større, hvis man har plads til det, og en rigtig flyvevoliere er altid at foretrække. Brug altid firkantede bure, ikke runde. Runde/buede bure kan forvirre og stresse fuglene.

Ovennævnte minimumsburstørrelse er dog kun forsvarlig, hvis fuglene får en daglig flyvetur uden for buret, da undulater er gode flyvere, der har brug for megen motion.

Som bundlag i buret kan man bruge barkflis (fås i dyrehandler), der har den fordel, at barkstykkerne er store nok til, at fuglene ikke finder på at sluge dem, samtidig med at selve materialet har en desinficerende effekt. Alternativt til dette kan man bruge »Gnavz«-flager, som er et ikke-støvende naturprodukt fremstillet af plantefibre og tang, eller spånpiller/»strø« (kan købes i dyrehandler). Man skal dog altid holde øje med, om ens fugle ynder at spise af bundlaget, i så fald bør man skifte bundlagstype.

Bruger man sandpapir, skal det aldrig bruges alene som bundlag i buret, og man bør købe en variant fremstillet til fugle, som ikke indeholder skadelige stoffer såsom lim (købes i dyrehandler).

Udskift de runde siddepinde, der følger med buret, til naturgrene af forskellig tykkelse. De giver undulaten bedre »fodgymnastik«, og undulater nyder at gnave i friske grene. Derfor skal disse også udskiftes med jævne mellemrum. Grenene skal være så tykke, at fuglenes tæer kun kan nå ¾ rundt om grenen. Brug grene fra usprøjtede frugttræer. Grene fra hassel, bøg, ask, pil, poppel og ahorn m.fl. kan også bruges. Lad bark, kviste, blade og knopper blive på, fuglene er vilde med at pille i dem. Stil aldrig foderskåle mv. ind under siddegrenene, da fuglene så kan få afføring ned i skålene.

Mange undulater elsker at bade, så køb et fuglebadekar til ophængning i den åbne burlåge, eller sæt en underskål i bunden af buret med vand op til ca. 2 cm’s højde.

Buret skal altid stå hævet over jorden, så man undgår træk, samt ikke for koldt og ikke i direkte sollys.

Rengøring: 

Tomme frøskaller blæses væk fra frøskålen (gøres udendørs), så undulaten kan finde de hele frø. Vandet skiftes, og skålen/drikkeflasken vaskes dagligt. Frugt og grønt skal udskiftes hver dag. Daggamle rester af pelleteret foder fjernes, da det hurtigt kan mugne. Uspiste rester af proteintilskud fjernes, dagen efter det er blevet sat ind i buret.

Hold altid frø, pelleteret foder og vådt foder (»grønt«) adskilt, idet frø, der er begyndt at mugne pga. fugt, kan være meget giftige at spise for fuglene).

Frøskaller, ekskrementer og eventuelle fjer på bunden af buret skal støvsuges op dagligt eller mindst to gange om ugen. Fordelen ved let daglig rengøring er, at der er færre fjer- og støvpartikler i værelset. Det øger også ens egen trivsel.

Hele bundlaget udskiftes en gang om ugen. Hvis barkflis bliver meget fugtig/våd, kan der komme svampesporer, og i så fald skal bundlaget skiftes med det samme, og buret rengøres i bund. »Gnavz« er god til at suge fugt og bør ikke udvikle mug, såfremt det skiftes ugentligt.

Håndtering

Skal undulaten være tam, er det vigtigt at vænne den til din nærhed, straks efter at den er anskaffet.

Væn den til at gå op på din hånd og lad den sidde og hvile sig dér i længere tid, mens du forholder dig roligt. Jo oftere du tager den på hånden på denne måde, jo mere tam og fortrolig bliver den. Beløn den med en lille godbid under træningen.

Aktivering

Motion og aktivering er vigtigt for undulater. Lad fuglene komme ud og flyve en tur i værelset eller stuen hver dag. Byg eventuelt et fugletræ eller hæng en bakke med monterede grene op som landingsplads. Husk at lukke alle døre og vinduer og fjerne det, der evt. kan være farligt for fuglene. Store ruder bør være dækket af tynde gardiner el. lignende, når fuglene er ude af buret, da de ellers vil kunne komme til at flyve mod ruderne, med slemme skader til følge.

Man kan hænge forskelligt legetøj op i buret, men vær opmærksom på, at det ikke må være fremstillet af bly eller andet blødt metal, da det vil kunne give fuglene forgiftning. Spejle til undulater som »selskab« er ikke nødvendigt; lad i stedet fuglene have den naturlige sociale kontakt med hinanden i buret.

Livsforløb/formering

Undulater kan typisk blive op til ca. 10 år gamle og er kønsmodne, når de er ca. 8 måneder, engelske 1 år

Holder man to undulater af forskelligt køn, vil det ofte ske, at de får lyst til at yngle.

For at parret kan yngle skal man give dem en redekasse, hvor de kan lægge æg og få unger. Redekassen anbringes uden på buret, så den ikke optager plads i buret. Et mindre og rundt indgangshul giver adgang til og fra redekasse/bur.

Man kan kun blive betaget af undulaternes spændende familieliv – og husk på, at undulater sagtens kan være tamme og fortrolige, selvom der er flere i samme bur.

Sundhed/sygdom

Som mange andre små fugle kan undulaten let få luftvejsinfektioner såsom bronkitis og lungebetændelse og skal derfor beskyttes mod træk/kulde.

Undgå at stille buret for varmt eller i direkte sollys, f.eks. bag en solbeskinnet rude, da det kan medføre hedeslag.

Undulater kan få forvokset næb, som i så fald skal klippes/trimmes hos dyrlægen.

Der findes en lidelse, særligt knyttet til undulater, kaldet »Scaly face«, som skyldes mider, der kan angribe fuglens næb, ansigt, ben og fødder, hvor de danner en gråhvid, skællet belægning, idet miderne graver gange i fuglens hud/næb/kløer. Miderne kan smitte fra fugl til fugl og skal behandles hos dyrlægen.

Undulater er tilbøjelige til at blive overvægtige, undgå derfor at fodre for ensidigt med meget energiholdige frøblandinger, nødder eller andre fede fødeemner.

Vil du vide mere:

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger


Dobbeltfaktor australskbroget mørkegrøn/blå

Solgt
Ringm.12 x 264
Klækket 06.09.12
Køn: 1.0
Varietet: Dobbeltfaktor australskbroget mørkegrøn/blå
Rejseklar 21.10.12

 Denne han er ikke blevet særlig stor, så han sælges nu for 150 kr.

fredag den 23. november 2012

Gurli


Ringnr:11 MAGNY 55
Klækket: marts 11
Varietet:Guldmasket Australskbroget Isabel kobolt
Forældre: Plet og Skyggen

Gurli har boet hos Susan i Ballerup, hvor hun også har ynglet.
Her har hun fået 6 skønne unger med Gustav, som nu er på aftægt på Sjælland.


Gurli

Gustav

Gurli og Gustav

Unger fra Gurli og Gustav

Musse


Ringnr: 11 HKBR 39
Varietet: Sortøjet gul/blå


Sony boy

Sony boy

Ringnr.HWA 2011
Varietet:Sortøjet gul hollandskbroget og danskbroget
Han fløj ud af volieren af en åben låge!  for nogle dage siden sammen med 2 andre, men viceværten fik ham indleveret.
De andre 2 kom ikke tilbage.


Her sammen med Flotte fyr og Musse

torsdag den 22. november 2012

Flotte fyrRingnr.12 AJJ 62 148 
Klækket omkring nytår  2011
Varietet: Guldmasket Opaline kobolt/danskbroget
Far Lutino?

Han har boet hos Charlotte og har et dejligt roligt temperament.


Trunte


Trunte er den eneste af mine fugle, der ikke er ringet.
Hun har været solgt til Charlotte på Sjælland sammen med Grønært, men de er begge 2 kommet tilbage.
Hun er en Lutino og har fået 4 fine store unger med Grønært, og 7 med Oliver. 


onsdag den 21. november 2012

Dorte og Ludvigs 2.kuld

Solgt
Ringnr.13 x 014
Køn:1.0
Klækket 14.10.12
Varietet: Gulmasket Dobbeltfaktor Dansk Dominant Mauve
Rejseklar 26.11.12
Pris: 500 kr.

Han er håndtam.Dorte og Ludvigs 2. kuld

Solgt
Ringnr.13 x 007
Klækket 09.10.12
Køn: 0.1
Varietet: Gulmasket australskbroget dansk dominant koboltviol
Rejseklar 22.11.12
Pris 250 kr.

tirsdag den 20. november 2012

Opskrift på hjemmelavet fugletræ:

Sæt 2-3 lodrette kraftige grene med gode sidegrene ned i en høj krukke.

Fyld bunden af krukken med lidt sand og kom nogle sten ovenpå, så grenene står  godt fast.

Så skal der sættes side/tvær grene fast på "træet". De kan bindes fast med bast eller sættes fast med strips.

Hæng også gerne lidt legetøj på

Med et plast underlag fra f.eks. I KEA på gulvet under det, er det nemt at holde rent.

Pasningsvejledning

Pasningsvejledningen kan hentes her:

http://undulatsiderne.dk/pasningsvejledning%20for%20undulater.pdf


Gode råd til sammenføring af fugle

For at gøre det nemmere at sammenføre fugle, vil jeg foreslå følgende:

At lade dem flyve sammen ude så mange timer som muligt.

Det er ofte en bedre måde for dem at lære hinanden at kende på, og de har mulighed for at flyve væk fra hinanden.

Lav gerne en landingsbane - legestativ - eller fugletræ til dem uden for buret.

I buret skal der være rigeligt med grene, så der ikke bliver kamp om siddepladserne.
Særligt øverst i buret er det vigtigt, at der er gode grene (evt. to  gynger) til dem at sove på.

Derudover er det en god ide med ekstra madskåle. Man kan købe sådan nogen til at hænge i tremmerne. Dem kan du sætte ved grenene, så opstår der heller ikke uenighed om maden.

Læg lidt hirse eller anden favorit spise ovenpå deres bur,  så de har noget at være fælles om, når de er ude sammen.

søndag den 18. november 2012

God opskrift på god og billig mad til undulaterne.

Opskriften er på svensk, men google oversætter gerne.

http://undulatsiderne.dk/logforumsvar.asp?Id=10089

Nyttigt, billigt, enkelt och lätt. 

Jag håller på planera nästa månads matsedel till mina undulater angående grönsaker, bär och frukt og liknande.

Så kom jag på att jag skulle kunna dela mitt recept med er .

1. Ta fram ur skafferiet allt fåglar kan äta. Om du är osäker på en vara, så låt bli den. Skriv upp varorna på en lista.

2. Kolla i kylskåpet och frysen också. Skriv upp det på samma lista. För att inte råka köpa mer än du behöver.

3. Gå till den affär du ska handla din egen mat på. Titta efter sånt du själv gillar eftersom det nog blir mycket över. Sträva efter att köpa många olika varor i små mängder.

Ju starkare färg grönsaken-bäret har ju nyttigare brukar det vara. Det fåglarna alltid äter mycket av när du serverar dom som du brukar, ska du inte ha med i detta recept.

4. Tina upp de frysta varorna och häll bort vattnet innan du blandar i dom.

5. Fröer, böner, vete och sånt som är bäst i groddad form lägger du i var sin mugg/glas med vatten 2 dagar innan du gör ordning de andra varorna.

a. Häll vatten i samma mugg. b, Häll bort det smutsiga vattnet efter ett par minuter och eventuell skumm. c. Låt stå i vattenmuggen o upprepa sköljningen var 6e timme. När du inte kan skölja har du i några droppar grape och låter allt stå i kylskåpet.

6. Nu ska du förbereda alla varor. Skölj allt noga, även de som har skal.

7. Koka det som ska kokas. T ex Quinoa og ris. Koka eventuella ägg för sig.

8. Skala allt som kan skalas. Ofta finns både naturliga och kemiska gifter i skalet som känsliga undulater inte tål så mycket av.

9. Hacka allt i små delar. Jag brukar skiva rötterna med ostyveln och skära resten med en kniv.

10. Häll allt i en mixer Men inte lika mycket av allt. Se min långa lista som exempel

MEST AV (om dessa varor eller liknande är med på din lista)

Morötter, andra rötter som t ex rödbetor, kålrot, palsternacka, rättika, mm

stjälkselleri (håller blandningen fräsh längre), andra mörkgröna bladväxter som spenat, broccoli, örter, persilja, bränneslor mm Många olika grönsaker som jordärtskocka, paprika, sparris, majs, kokt vit quinoa, hibiskus, När det är vår-sommar finns det mycket du kan plocka och blanda i detta som hela maskrosväxten mm

MINDRE AV starkare grönsaker som

dill, grönkål mm även blomkål, de blötlagda frö o bönerna, det kokta varorna, bär mm

MYCKET MINDRE AV

Aloevera (helst skalat blad), Frukter som äpple, päron og liknande. Även torkade frukter, bär, nypon, coccos mm

MINST AV

skalad sesamfrö, chili-paprika, gojibär, kål, lök, droppar av citrusfrukter som grape mm, rena vitamindroppar t.ex d, fågelolja eller torsk-lever, probiotika och andra pulvervitaminer till fåglar. äppelcidervinäger, Kanel (naturligt konserveringsmedel), en liten bit jodkalksten o.s.v
(Om ni inte har till fåglar kan ni kolla om era vitamin-mineral-mediciner är rena naturliga och bra för fåglar) ÄR NI OSÄKER SÅ LÅT BLI
'
Se flera förslag http://www.wellvet.com/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=ART_HERBCATEGORIES

11. Mixa ihop allt noga. Undvik vatten eller ens droppiga varor. Hacka istället varorna i mindre bitar om det behövs.

Nu är allt flytande och troligen mycket vättska i. Det gör inget för många torrvaror som kraft-äggfoder, pellets mm kan blandas i strax innan du serverar lite till fåglarna.

12. Häll nu upp allt i små plastbehållare som vanliga is-frys-fack eller oanvända medicinkoppar.

13. Ställ in i frysen.

14. Ta fram en i taget t ex på morgonen. låt stå tina upp i kylen.

15. Blanda i frön, torrt äggfoder och eventuellt pellets mm

16. GE ALLA DINA FÅGLAR . Ni som bara har 1-4 små fåglar räcker en frysen bit/tärning längre. De håller i kylskåp (om ni har selleri, alovera och kanel i) 1 vecka. Hur länge det håller i frysen beror på vilka varor du har i. Framme i rumstemperatur håller detta 4-6 timmar med selleri, aloe vera o kanel i, annars 2-3 timmar.

Om ni ger en liten bit av detta, blandat med den vanliga maten behöver/ska ni inte lägga till/ge extra vitaminer uttöver. Första gångerna ni ger detta så blandar du i rikligt av deras vanliga frön. Ge inga frön på sidan om.

Fast ni får gärna ge andra grönsaker råa og färska också.

DETTA ÄR BRA FÖR HÄLSAN, DIN ORK, NÄRINGEN, BILLIGT OCH KRÄSNA FÅGLAR.
När de smaskar i sig sina vanliga frön i denna blandning åker det alltid ner lite av denna supernyttiga gröt också 

Ni kan variera konsistensen på varorna genom att inte använda mixer utan bara hacka smått allting. Variera också genom att ibland inte blanda ihop allt utan för sig i små högar o.s.v låt fantasin flöda 


Tusind Tak til Fille, som er den mest omhyggelige og hjælpsomme person, jeg endnu har truffet på Undulatsiderne.dk.


torsdag den 8. november 2012

Dorte og Ludvigs 2. kuld

Solgt
Ringnr.13 x 009
Køn: 01
Klækket 12.10.12
Varietet: Dobbeltfaktor dansk dominant Mauve
Rejseklar: 24.11.12
Pris 250 kr.
onsdag den 7. november 2012

Lene og Bosses 1. kuld


Ringnr.13 x 008
Klækket 10.10.12
Køn: 0.1
Varietet: Normaltegnet Isabel grågrøn


Lene og Bosses 1. kuld

Solgt
Ringnr.13 x 001
Klækket 03.10.12
Køn:1.0
Forlader redekassen 03.11.12
Varietet: Normaltegnet Isabel grå
Rejseklar 16.11.12
Pris 250 kr.
Robin og Luntes kuld

Solgt
Ringm.12 x 266
Køn 0.1
Klækket 14.09.12
Varietet: Dobbeltfaktor Isabel australskbroget mørkegrøn/blå
Rejseklar 29.10.12
Udstillingstype
Pris 300 kr.Robin og Luntes kuld

Solgt
Ringm.12 x 265
Køn: 0.1
Klækket 10.09.12
Varietet: Dobbeltfaktor australskbroget mørkegrøn/blå
Rejseklar 25.10.12

tirsdag den 6. november 2012

LeneRingnr: 09JHH 11 12
Varietet: Isabel Opaline Grågrøn
Klækket: 04.10.10
Fader: Grågrøn Ring: OV27 063 09 OV27 = Ole Vinding
Moder: Opaline lysegrøn Ring: 08X81

Lene er død

mandag den 5. november 2012

13 x 004

Solgt

Ringnr.13 x 004
Klækket 08.10.12
Køn: 0.1
Varietet: Normaltegnet koboltviol?

Forældre: Lene og Bosse
Pris 200 kr.


ReserveretFra Dorte og Ludvigs 2. kuld

Solgt
Ringnr.13 x 005
Køn: 1.0
Klækket 05.10.12
Varietet: Gulmasket dobbeltfaktor australskbroget Dansk Dominant Mauve
Rejseklar 18.11.12
torsdag den 1. november 2012

Lene og Bosses 1. kuld


Ringnr.13 x 002
Klækket 06.10.12
Køn: 1.0
Rejseklar 17.11.12
Pris 200 kr.